EN NL Log in

BRAM
zaait
u oogst

Marketingplan

BRAM helpt uw bedrijf bij het opstellen van een marketingplan en garandeert daarbij uw succes. We beschrijven voor u de acties die ondernomen moeten worden om in te spelen op de markt en om de gewenste marketingdoelen te bereiken.

 • Sterktes & zwaktes:
  BRAM geeft u inzicht in de interne factoren die invloed hebben op de prestaties van uw bedrijf.

 • Kansen & bedreigingen:
  BRAM voert een omgevingsanalyse uit voor uw bedrijf, waardoor inzicht wordt gecreëerd in externe factoren.
   
 • Onderzoek en selectie van doelen:
  BRAM analyseert en beschrijft de manier waarop uw bedrijf zich zou moeten opstellen in de markt en met welke producten en diensten.
   
 • De marketingstrategie: 
  BRAM realiseert een succesvolle marketingstrategie door eerst de markt te segmenteren, de targets te bepalen en vervolgens uw product op de gewenste manier te positioneren. Nadat BRAM de positionering heeft bepaald worden marketingdoelstellingen opgezet en wordt de door u gewenste marketingstrategie ontwikkeld. 

 • Het marketingprogramma: 
  BRAM geeft een invulling aan de 6 p's uit uw marketingmix: prijs, product, plaats, promotie, personeel, en presentatie.
   
 • Organisatie en implementatie: 
  Het opstellen van een activiteitenplan doet BRAM graag voor uw bedrijf. Hierbij geven we een overzicht van alle marketingactiviteiten, binnen een bepaalde periode, die prioriteit hebben, of ondergeschikt zijn aan de marketingdoelstelling(en).

 • Evaluatie:
  BRAM is er om uw marketinginspanningen continue te toetsen. Hierdoor wordt voortdurend bepaald of uw marketingdoelstellingen zijn behaald.
 
Logo /images/articles/amgen.pngLogo /images/articles/ccv.pngLogo /images/articles/cherio.pngLogo /images/articles/currence.pngLogo /images/articles/daihatsu.pngLogo /images/articles/depers.pngLogo /images/articles/dpd.pngLogo /images/articles/eventsit.pngLogo /images/articles/feet.pngLogo /images/articles/fijncadeau.pngLogo /images/articles/fincq.pngLogo /images/articles/formulafactory.pngLogo /images/articles/gigasoft.pngLogo /images/articles/gulf.pngLogo /images/articles/hotgsm.pngLogo /images/articles/intersolve.pngLogo /images/articles/ip2solutions.pngLogo /images/articles/mkbmedia.pngLogo /images/articles/mobitech.pngLogo /images/articles/mulders.pngLogo /images/articles/multilease.pngLogo /images/articles/opmax.pngLogo /images/articles/pep.pngLogo /images/articles/podium.png